Forskare på Svealandskusten.se

Kjell Larsson

Linnéuniversitetet | Sjöfartshögskolan
Ämnesområde: Jag undervisar och bedriver forskning om sjöfart och marin miljö, bl.a. om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Jag driver även ett forskningsprojekt om samspelet mellan sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön. Jag bedriver även ekologiska studier av kustlevande fåglar.
Telefon: 0480-497664
E-post: kjell.larsson@lnu.se
Hemsida: http://lnu.se/personal/kjell.larsson
Sökord: marina fåglar , olja , sjöfart , strandängar , populationsdynamik, kustfåglar, utsjöbankar, fartygsrutter, blåmussla
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu