Forskare på Svealandskusten.se

Lena Kautsky

Stockholms universitet | Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Ämnesområde: Min forskning är inriktad på att studera olika aspekter av makroalgers och rotade vattenväxters ekologi, förökningsmekanismer, populationsdynamik och fenotypisk plasticitet samt varor och tjänster som produceras i grunda kustmiljöer och algbälten.
Telefon: 08-16 28 59
E-post: lena.kautsky@su.se
Hemsida: https://www.su.se/english/profiles/lkaut-1.182142
Sökord: marin ekologi, makroalger, tång, vattenväxter, övergödning, miljögifter, Östersjön
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu