Forskare på Svealandskusten.se

Linda Kumblad

Stockholms universitet | Östersjöcentrum
Ämnesområde: Jag är systemekolog och jobbar med hur miljön i Östersjöns kustzon kan förbättras. Sedan 2011 är jag tillsammans med Emil Rydin projektledare för BalticSea2020s projekt Levande kust.
Telefon: 08-673 97 63
E-post: linda.kumblad@su.se
Hemsida: http://www.su.se/profiles/lindaj-1.192568
Sökord: ekotoxikologi, bioturbation, sediment, ekologisk modellering, marin systemekologi, ekologisk stökiometri
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu