Forskare på Svealandskusten.se

Lena Bergström

SLU | Institutionen för akvatiska resurser
Ämnesområde: Mitt övergripande intresse är att ta fram bra sätt att använda kunskap om havets ekosystem inom förvaltningen. Jag är koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav vid SLU. På Kustlaboratoriet är jag verksamhetsledare inom områdena miljöövervakning & datainsamling, samt integrerad ekosystemanalys.
Telefon: 010-478 4116
E-post: lena.bergstrom@slu.se
Hemsida: http://www.slu.se/sv/instituti...nliga-sidor/lena-bergstrom/
Sökord: kustfisk, biologisk mångfald, indikatorer, miljöstatus, ekosystemanalys, ekosystembaserad förvaltning, miljöövervakning
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu