Profil på Svealandskusten.se

Maria Pettersson

Stockholms stad | Miljöförvaltningen
Ämnesområde: Miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i urban akvatisk miljö
Telefon: 08-508 288 34
E-post: maria.a.pettersson@stockholm.se
Sökord: Miljöövervakning , kemisk status, miljögift
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu