Inventeringar

En stor mängd inventeringar och undersökningar av olika marina miljöer utförs årligen. Kunskapen om dem lämnar sällan de närmast berörda, trots att resultaten kan vara av stort intresse. Rapporterna är ofta läsvärda och ger mycket information om hur det ser ut under ytan på olika platser längs vår kust. Vi samlar och länkar till dem här. Dessutom en unik sammanställning av 180 inventerade grunda vikar.
Sök på havet.nu