Livsmiljöer

Det finns många olika typer av livsmiljöer i havet. De fungerar på olika sätt och bebos av olika djur och växter. De flesta undersökningar fokuserar på en typ av livsmiljö. De korta beskrivningarna här nedan är länkade till webbplatsen "Livet i havet" där livsmiljöer och arter presenteras utförligt.
Sök på havet.nu