åtgärdsområden

Alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status till 2021. Det kommer att kräva stora insatser på alla nivåer. För att underlätta åtgärdsarbetet har länsstyrelserna samlat de områden som fungerar på liknande sätt i ett mindre antal åtgärdsområden.

För dessa större vattenområden i regionen kommer vi under 2014 att att göra mer ingående beskrivningar av hur de fungerar rent hydrografiskt och hur miljötillståndet är utifrån olika aspekter.Vilka vattenförkomster ingår

Här kan du söka fram vilka vattenförekomster som hör till respektive åtgärdsområde.

Lägg till modul


Länens åtgärdsområden

Här kan du söka fram vilka län som ansvarar för de olika åtgärdsområdena.

Lägg till modul

Sök på havet.nu