Vattenarbete i östhammar

Vatten är viktigt för oss! Just nu fokuserar vi det kommunala vattenarbetet på några områden. Det är att förbättra vattenkvaliteten i östhammarsfjärden och Granfjärden, liksom i Olandsån. Dessutom vill vi utveckla våra samarbeten med andra vattenintresserade organisationer.


Förbättra vattenkvaliteten

Ett stort projekt är att förbättra vattenkvaliteten i östhammarsfjärden och Granfjärden.
Här ligger fokus på att utreda vilka stora källor det finns till de höga fosfor- och kvävehalterna i sedimenten, men också att fortsätta diskussionen och leta medel för att kunna göra åtgärder så att näringshalterna minskar. Det är ett komplicerat arbete, så vi tar hjälp av experter från Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Svealands kustvattenvårdsförbund, universiteten och nationella myndigheter.

Vi har också ett samarbete med vattenråd, vattenföreningar och vattenförbund. Bland annat har vi påbörjat en dialog med österby-Dannemora vattenråd om vattenkvalitet och flödesregim i österby-Dannemoraområdet. Vi behöver också arbeta mer med vattenkvaliteten i Olandsån, som mynnar i Kallrigafjärden.

Det pågår också flera naturvårdsprojekt i vår kommun, där en del av syftet är att få bättre vattenkvalitet/bättre fiskvandringsvägar eller andra vattenrelaterade åtgärder.

Har du frågor eller vill engagera dig i vattenfrågor, hör gärna av dig till oss!

Sök på havet.nu