Nyköpings kommun - grön kust och orörd skärgård

Nyköpings kust och skärgård har en mycket värdefull natur. Ytterskärgårdens sälbådor och vitspillda klipphällar med ett rikt fågelliv ersätts inåt land av öar klädda med gammelskog där havsörnen häckar. På vissa öar, såsom Sävö, finns rester kvar av ett gammalt kulturlandskap med en rik flora knuten till hagar, ängar och blandskog.

Kommunen har en lång kuststräcka med ett flertal mindre vattendrag som mynnar direkt i Östersjön: de är speciellt viktiga för reproduktion av vissa fiskar som lever i Östersjön, såsom havsöring och gädda.

Naturen i Nyköpings kommun har genom inventeringar visat sig vara mycket intressant både på läns- och riksplanet. Den stora variationen av biotoper är förklaringen till varför floran och faunan uppvisar många olika men också flera hotade arter. I flera åar finns den sällsynta tjockskaliga målarmusslan. I himlen ovanför Stadsfjärden flyger havsörnen. Och i Båvens djupa vatten simmar den sällsynta fisken malen. Under ytan i Östersjöns grunda vikar öppnar sig en helt ny värld med blåstång, kransalger, axslinga och ålnate där stora och små fiskar hittar mat och skydd.

Karta över Nyköpings kommun

Laddar karta

Sök på havet.nu