Kustvattnen i Nyköping

Kommunen har en lång kuststräcka som sträcker sig från Bråvikens norra kust till Tvären och öarna utanför. Kustlandskapet varierar från barrskogsklädda förkastningsbranter till idylliska ängar och hagar samt kala klipphällar i ytterskärgården.

Fjärdarna utanför Nyköpings stad är mycket speciella. De är mycket grunda, och förbundna med Örsbaken utanför via ett smalt sund. Tre stora vattendrag mynnar här, vilket gör att vattenomsättningen är stor.
På vissa öar, såsom Sävö, finns rester kvar av ett gammalt kulturlandskap med en rik flora knuten till hagar, ängar och blandskog. Samma småbrutna jordbrukslandskap hittar vi längs med kusten, vackrast vid Nynäs och Hånö.
Oxelösunds kommun ligger som en liten avgränsad enklav, strax söder om Nyköpings stad.


Skyddade områden

De flesta stora öar; Ringsö, Hartsö, Långö, Rågö och Sävö liksom flera stora kustområden i kommunen; Nynäs, Stendörren, Labro ängar, Strandstuviken, Sjöskogen och Nävekvarns klint, är skyddade som naturreservat.


Vattenförekomster i Nyköping

Följande kustvattenförekomster hör helt eller delvis till Nyköpings kommun. De finns också utmärkta på kartan längst ner på sidan, och presenteras där tillsammans med korta basfakta och länk till VISS, där vattenförekomsten presenteras utförligt.

Aspafjärden
Bergöområdet
Bråvikens kustvatten
Dragviksfjärden
Gupafjärden
Krabbfjärden
Kråkfjärden
Kränkfjärden
Marsviken
Mellanfjärden
Ringsöfjärden
Risöområdet
Sillöfjärden
Sjösafjärden
Stadsfjärden
Tvären
Yttre Bråviken
Örsbaken


Karta över Nyköpings kommuns kustvatten

De olika vattenförekomsterna är markerade och presenteras närmare om du klickar på symbolen.

Laddar karta

Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Kan musselodling rädda Östersjön?

Nyhet 4/4, 2016

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen.


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Rapport 2016

I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområd...


Sök på havet.nu