Kunskapsnod Svealand

Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår. Det vill vi ändra på.


En webbplats...

östersjöcentrum vill i nära samarbete med regionens viktigaste aktörer bygga en gemensam webbsajt som:

  • vänder sig till både en intresserad allmänhet och till aktörer inom miljöområdet
  • ger en lättillgänglig, men tillförlitlig och detaljerad beskrivning av miljötillståndet längs Svealandskusten.
  • presenterar området som helhet, men också ger information om enskilda havsområden.
  • visar bearbetade data i form av kommenterade figurer över tillstånd och trender.
  • samlar och länkar till relevanta webbsidor och annat material i form av rapporter, avhandlingar, vetenskapliga publikationer, nyheter och andra artiklar.
  • utvecklar och förklarar viktiga skeenden, exempelvis i form av animerade figurer.
  • visar vilken kompetens som finns i regionen, och bidrar till att stärka nätverket för havsmiljöfrågor i regionen.


...och ett samarbete

Vi vill ge konkreta möjligheter att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen, ge vägledning i tolkning av miljödata, och visa på den kunskap och kompetens som finns i regionen på olika nivåer. Arbete med referensgrupp, expertlista och nyhetsbrev är viktiga delar i den ambitionen. Förhoppningen är att detta kommer att öka kännedomen om vad som görs och av vem, och dessutom öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö.


Samarbetsparter

Projektet drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum i samverkan med Svealands kustvattenvårdsförbund. Arbetet går under benämningen Kunskapsnod Svealandskusten, eftersom slutprodukten förväntas bli något mycket mer än en webbsajt. Fler aktörer kommer att bjudas in.


Tidplan

Lanseringen av den första fasen skedde under början av 2014. Då fanns den grundläggande tekniken på plats, data från Svealands kustvattenvårdsförbunds omfattande provtagningsprogram visades på ett pedagogiskt sätt och information från fyra pilotkommuner fanns inlagd. Nyhetsbrev skickas regelbundet.
Tanken är att sajten ska utvecklas och växa i många år framöver.

Sök på havet.nu