Kontaktvägar

Kunskapen om miljötillståndet längs Svealandskusten är sammantaget stor, men den finns samlad huvudsakligen i huvudet på ett fåtal experter, och utspridd i mängder av rapporter hos olika organisationer. Kännedomen om det arbete som görs och den kunskap som finns är mycket liten. Det vill vi ändra på. Sakta men säkert kommer vi att försöka samla all den intressanta information som finns, och försöka förmedla den på ett lättillgängligt sätt.

Projektet drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum i samverkan med Svealands kustvattenvårdsförbund.Sök på havet.nu