Vattenarbete i Nacka

Samverkan är en nyckelfaktor i kommunens vattenarbete. Ett särskilt kustprogram finns, som ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling i kustområdet med balans mellan ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen. Ett särskilt fokus på det omfattande båtlivet finns också i kommunen.


Samverkan på flera plan

Miljöbevakningen ger kunskap och underlag.
Kustprogrammet ger en bred bas för framför allt samhällsplanering och naturvård i kustområdena.
En stor satsning på att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i samband med planläggning av fritidshusområden pågår.
En ny va-plan håller på att arbetas fram.
Miljötillsynen har tydligt fokus på vattenfrågor, som enskilda avlopp, verksamheten hos båtklubbar och marinor, störningsbryggor och dagvatten.
Information till allmänheten och samarbete med t.ex. båt- och fiskeklubbar prövas för att ta vara på engagemang och förändra beteenden.
Ett särskilt projekt utifrån vattendirektivets mål pågår.


Ett särskilt kustprogram

I november 2011 antog Nacka ett kustprogram. Det innehåller mål och rekommendationer om hur kommunen ska hantera frågor om mark och vatten i kustområdena. Många av åtgärderna syftar till att förbättra miljö och tillgänglighet.

  • Nacka kommuns kustprogram Nackas kustprogram är vägledande för kommunens arbete med kust- och havsvattenområden. Det antogs av kommunstyrelsen 28 november 2011

Fokus på båtliv

Båtlivet i Nacka är intensivt. Här finns närmare 6000 båtar och många båtklubbar, bryggföreningar och marinor. Dessutom finns flera gästhamnar och många besökande båtar. Miljöpåverkan från detta båtliv är betydande, och kommunen försöker på flera olika sätt att förbättra situationen.

Sök på havet.nu