Nacka kommun - skärgården närmast city

Delar av Nacka är på väg att bli en storstad som växer ihop med Stockholm, men över två tredjedelar av kommunens gränser ligger faktiskt vid Östersjöns stränder. Därtill kommer det branta Skurusundet och Lännerstasunden, som skiljer Boo-landet från övriga Nacka. Kommunens kuststräcka är tio mil.

Platser utmed stränderna hör till de som först befolkades och det var vid ångbåtslederna som fabriker och sommarvillor växte fram under 1800-talet. Idag omvandlas nedlagda fabriker på Kvarnholmen och vid Tollare (vid Lännerstasunden, södra Boo) till nya bostadsområden. Det bidrar också till att områdena kan saneras och att fler strandområden görs tillgängliga för allmänheten. I andra delar av kommunen är det en utmaning att skydda strandområdena när fritidsbåtarna blir fler och större, och trycket på att få bygga ut småhus med bryggor är starkt.

Karta över Nacka kommun

Laddar karta

Sök på havet.nu