Svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust

Svealandskusten är berömd i världen för sin unika skärgård och sitt fina vatten. Varje år tas tusentals prover, och en mängd undersökningar och inventeringar utförs i olika regi. Resultaten rapporteras vanligen i någon form, men är svåra att hitta trots att intresset för miljötillståndet är stort. Det vill vi ändra på.

Här samlar vi information om viktiga undersökningar som utförs, vad undersökningarna visar, och hur kusthavet mår. Välkommen in!Kommuner som samverkar

Ett initiativ att ta efter?

Fyra kommuner i norra Bohuslän är de första i landet som gör en gemensam strategisk planering för vad de vill göra på och i havet. Politikerna har satt gemensamma mål och tar ett samlat grepp om havets potential, dess möjligheter och sårbarhet, i en planprocess som är en balansgång mellan utveckling och bevarande. Nu pågår programsamråd.Fisk vid Roslagskusten

Nya rapporter från Upplandsstiftelsen

Två nya rapporter redogör för resultaten av fiskinventeringar; av yngel i Björns skärgård inför planerna på ett reservat och av resultaten från det arbete med förstärkt fiskrekrytering som pågått längs Roslagskusten under de senaste åren.

Sök på havet.nu