Svealandskusten 2012 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Information

Utgiven av: Svealands kustvattenvårdsförbund www.svealandskusten.se

Ladda ned

Svealandskusten 2012 sammanfattar miljötillståndet i regionens kustvatten. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, men innehåller också artiklar om undersökningar som gjorts av andra aktörer. I Svealandskusten 2012 beskrivs hur belastningen av näringsämnen från vattendrag och punktkällor ser ut i regionen som helhet samt i fjärdar och vattendrag. Kustområdenas ekologiska status redovisas och sammanfattas på ett överskådligt sätt, och syresituationen på bottnarna visar glädjande nog på en förbättrad situation i många områden. Förbundet skriver också om en kvalitetsgranskning av recipientkontrollprogrammet i Stockholms skärgård som gav nedslående resultat. Andra aktörer i regionen skriver om miljögifter i sedimenten, om resultaten från ett provfiske mitt i centrala Stockholm, samt om hur man undersöker vad sälarna egentligen äter för fiskarter.


Jag vill beställa Svealandskusten 2012

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:Sök på havet.nu