Svealandskusten 2011 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Information

Utgiven av: Svealands kustvattenvårdsförbund www.svealandskusten.se

Ladda ned

Rapporten redovisar de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi. En historisk exposé ur vattenkvalitetens perspektiv från Stockholms grundande och fram till våra dagar ingår i rapporten, tillsammans med en jämförelse av förbundets data från 2000-talet med forskaren Mats Waerns data från 1970-talet. Jämförelsen stärker övertygelsen av att vattenkvaliteten i öppet hav har försämrats. I rapporten redovisas också resultaten från en första detaljerad kartering av hur omfattande utbredningen av syrefria bottnar är i Svealands kustområden, tillsammans med resultat från det regionala och nationella bottenfaunaprogrammet.


Jag vill beställa Svealandskusten 2011

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:Sök på havet.nu