Rapporter om miljötillståndet

Hur mår havet egentligen? Svaret på den vanliga frågan finns i i de rapporter om miljötillståndet i våra hav som regelbundet ges ut. Här är en översikt över de viktigaste rapporterna.


Sveriges vattenmiljö

Sveriges vattenmiljö är en sajt som beskriver tillståndet i Sveriges vattenmiljöer. Resultaten bygger till största delen på den miljöövervakning som bedrivs, både på nationell och regional nivå. På sajten presenteras aktuella data och trender, och det finns en stor mängd artiklar där man har möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen. Sveriges vattenmiljö bygger på den tidigare Havet-rapporten, men har även inkluderat resultat från såväl sjöar och vattendrag som grundvatten.


Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.


Rapporten Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten sammanfattar på ett populärvetenskapligt sätt miljötillståndet i de kustvatten som sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Den produceras årligen av Stockholms universitet på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund, där kustkommuner och län är medlemmar tillsammans med kustpåverkande företag och intresseföreningar. Rapporten innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom intressanta artiklar från andra relevanta aktörer i regionen.


Europeiska miljöbyråns rapporter

Europeiska miljöbyrån är ett EU-organ som har till uppgift att ta fram tillförlitlig och oberoende information om miljön. Här kan du hitta rapporter om miljötillståndet i europeiska kustområden. De ger både ut rapporten "Europas miljö", som ger en övergripande bild av miljötillståndet, och "Miljösignaler", som kommer ut årligen med olika teman.

Stort intresse för provtagning

Nyhet 1/8, 2016

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust.


Åtgärder har gett resultat

Nyhet 9/6, 2016

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky.


Så mår Värmdös fjärdar

Nyhet 12/5, 2016

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015.


Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Rapport 2017

Denna rapport har tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge ...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Rapport 2016

Stockholm Vatten har årligen sedan 1968 tagit fram en rapport som g...


Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Rapport 2015

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med sy...


Levande skärgårdsnatur 2016

Rapport 2016

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Lev...


Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Rapport 2016

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga näring...


Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Rapport 2016

I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområd...


Nya Slussen skapar ökade naturvärden

Rapport 2016

Slussen i Stockholm är i tekniskt dåligt skick och måste byggas om...


Medlemspresentation: SSAB i Oxelösund

Rapport 2016

Det stora stålbolaget SSAB i Oxelösund ligger alldeles vid kusten ...


Våtmarker –hur bra fungerar de egentligen?

Rapport 2016

Under de senaste decennierna har stora resurser satsats på att anl...


Sök på havet.nu