I avhandlingen visas hur syntetiskt östrogen som används i p-piller påverkar stressresponsen hos zebrafisk och får den att ändra sitt beteende. Det kan till exempel innebära att fiskarna inte längre undviker faror på ett naturligt sätt, vilket kan hota artens utveckling. Både honor och hanar drabbas av detta och förändringen av deras beteende blir varaktig. Fiskarnas avkomma visade samma beteende trots att de inte exponerats för östrogenet vilket indikerar att störningen kan påverka flera generationer. Man har också konstaterat att fertiliteten försämras hos båda könen, vilket kan få stora konsekvenser för hela populationer. Dessa förändringar i fiskars beteende kan ha stor betydelse för hur fiskbeståndet i Östersjön påverkas av utsläpp av hormonstörande ämnen.