Naturvårdsverkets information till målgrupper med grunda förkunskaper om havsmiljö. Strategin tar upp hur Naturvårdsverkets information om miljötillståndet i havet ska förbättras. Rapporten innehåller också resultaten från en undersökning om olika målgruppers syn på information om havsmiljön och hur indikatorer kan utformas.