I denna promemoria presenteras två scenarier som förklaring till den svaga kopplingen mellan åtgärd och effekt i Sveriges hav. Ett scenario är att fler åtgärder, både nationellt och internationellt behövs, innan vi kan förvänta oss någon effekt. Ett andra scenario är att Östersjön genomgått ett regimskifte och fastnat i ett övergött tillstånd. I så fall krävs sannolikt mycket långtgående åtgärder för att häva skiftet.