En handbok om hur kvalitetskrav i ytvatten förekomster kan fastställas och följas upp.