Om liv och mångfald i våra kustvatten handlar broschyren ”Smaltång och spigg”. Verksamheter till havs är mindre reglerade än på land och skyddet av värdefulla miljöer mycket sämre. Dolt under ytan finns också ekosystem och ett varierat landskap. Förf/Red: Susanne Liljenström