Våra marina miljöer behöver skyddade områden för att på sikt kunna behålla sin biologiska mångfald och därmed sin långsiktiga produktionsförmåga. Marina ekosystem har ofta en lång återhämtningstid efter en alltför hård påverkan och exploatering.