Skärgårdsbottnarna är starkt påverkade av gödning. Laminerade sediment (döda bottnar) breder ut sig. Detta tycks i högre grad styras av den ökande eutrofieringen i öppna Östersjön än av utsläpp från land. Bottnar i 51 skärgårdsfjärdar har undersökts.