En sammanställning över åtta olika organiska miljögifter.