Avhandlingen behandlar hur humrar kommunicerar sinsemellan vid parning och aggression.