Artikel om hur bottensediment utnyttjas som ett verktyg i miljöövervakningen. I sedimentkärnor kan miljöhistorien avläsas.