Via digitala underlag och GIS sammanställningar, redovisas analyser av kustnära undervattensmiljöer. Metodexempel för att beräkna möjlig förekomst av några typiska miljöer beskrivs. Rapportens syftar till att underlätta miljömålsarbetet för havet.