Grunden för samarbetet i Öresundsregionen lades redan med freden i Roskilde 1658. Då hade det smala sundet mellan Skåne och Själland utgjort en viktig färdväg för sjöfart i århundraden. Idag är Öresund en naturlig gräns mellan Sverige och Danmark, där det gemensamma vattnet innebär ett gemensamt ansvar för miljön.