De finns tre sälarter i våra svenska havsområden. Vanligast är gråsäl som återfinns i hela Östersjön. Vikare finns framförallt i Bottniska viken och Rigabukten. På västkusten samt i en isolerad population i Kalmarsund finns knubbsäl. Arternas antal och utbredning har varierat kraftigt under historien. Gråsäl fanns exempelvis tidigare både på västkusten och i Kattegatt. Det sista reproducerande beståndet försvann så sent som under 1920-talet från Läsö i Kattegatt.