Det är inte bara näringsnivåer i kustområden som påverkar utbredningen av snabbväxande påväxtalger. Nya studier visar på kaskadeffekter i näringsväven, där frånvaro av stora rovfiskar leder till förändringar som i slutändan gynnar snabbväxande algmattor. Detta visar på vikten av att samordna miljö- och fiskeförvaltningen, så att fisket blir en integrerad del av den marina miljöförvaltningen.