Tema: så funkar havet

Rockor kan tala?

Vad är det som knorrar och brummar på botten? Marinbiologen Lachlan Fetterplace var snabbt framme med sin kamera och fick filmat en stingrocka som uppenbarligen var den som gjorde de här ljuden.

Rockor som gör ljud är inte jättevedertaget i forskarvärlden, men nu har detta altså observerats och filmats hos några olika rockor i tropiska vatten. Upptäckten har fått stort genomslag i både forskarvärlden och i nyhetsinslag världen över. Tidigare har man varit tveksam till att rockor och hajar överhuvud taget kan producera ljud då de inte verkar ha den typen av organ som behövs för det.

Anekdotiska observationer från bland annat mantor har dock indikerat att rockor kan göra ljud ifrån sig, men det behövs data för att visa att det verkligen är fallet. Nu när man vet att rockor faktiskt kan göra ljud så blir nästa fråga hur de gör det, och varför. Och kanske förmågan även finns hos hajar? Och kan även svenska hajar och rockor göra ljud? Studien öppnar upp för ny spännande forskning som vi hoppas få höra mer om framöver.

MER LÄSNING