Vindkraftens effekter på fisk och fiske Fiskeriverkets presenterar vad man i dagsläget vet om vindkraftens påverkan på fisk och fiske. Att bygga vindkraftsparker till havs innebär risker för känsliga fiskarter. Men om man undviker att anlägga parken i känsliga områden och vid tider för reproduktion kan effekterna minimeras. När vindkraftsparken väl är byggd bedöms risken för påverkan vara lägre. Sett till fiskens reproduktion är grunda ostörda utsjöområden sämst för att anlägga vindkraftsparker. Bäst är områden djupare än 15-20 meter och som redan är påverkade av människan.