Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utfört fallstudier i fyra områden utmed västkusten med olika prägel. Syftet har varit att ringa in vilka åtgärder på land som gör mest nytta för att minska näringstillförseln till havet.