Introduktionen av pushup-fällor i Sverige är en framgång i arbetet med att minska sälens fiskjakt och skador på fiskeredskap. Pushup-fällor leder till högre fångster av lax och öring jämfört med de mer traditionella kombifällorna. Majoriteten av fiskare som använt den nya fällan är dessutom nöjda eller mycket nöjda.