Klimatförändringarna kommer att leda till att havsvattnet blir varmare och att nederbörden ökar i Östersjön. I de nordliga delana kommer den ökande nederbörden att leda till ett ökat inflöde av landbaserat löst organiskt material till havet. Avhandlingen behandlar vad detta kommer att ha för effekter på växtplanktonen; produktion, storlekssammansättning, artsammansättning och näringsstrategier. Studien har gjorts både längs en nord-sydlig gradient i Östersjön och i en gradient från kust till utsjö.