Mudderarbeten och avlopp från reningsverk förgiftar fisken. Enskilda händelser som mudderarbeten och utsläpp kan ge direkta skador på fiskarnas celler och DNA. Det visar forskning från Göteborgs universitet som studerat tånglake i Göteborgs hamn och öring i Viskan.