genom en riktad undersökning har tittills har totalt 33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank. I fem av dessa områden finns tecken på trålning. Denna rapport ger endast en översiktlig bild av bubbelreven inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank och är långt ifrån en totalinventering, då endast 14 % av den totala bottenytan undersökts under 2019 och 2020.