Den europeiska ålen är på väg att försvinna för gott. Arten är akut utrotningshotad och det finns starka vetenskapliga argument för att stoppa allt fiske. Trots det tillåts det svenska ålfisket att fortsätta. Havsmiljöinstitutets analys av den svenska ålförvaltningsplanen visar på tydliga brister. Det är inte troligt att Sverige kommer att leva upp till det uppsatta målet för hur blankålar som ska kunna vandra tillbaka till Sargassohavet för att bidra till återväxten.