I rapporten presenteras uppdaterade och vetenskapligt framtagna mål för att minska övergödningen av Östersjön. Arbetet ingår som en del av Baltic Sea Action Plan, och ligger till grund för hur stora minskningar av utsläppen de olika Östersjöländerna ska åstadkomma.