Hormoner från preventivmedel förändrar fiskars gener, vilket kan ge beteendeförändringar. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet som har undersökt hur hormonet östrogen påverkar fiskar. Avhandlingen visar också att barnmorskor saknar information om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel vilket kan påverka preventivmedelsrådgivningen. - Människans påverkan på miljön är en viktig fråga, därför vill jag inte bara titta på den ekologiska aspekten av hur fisken mår av hormoner utan se på hur vi använder hormonella preventivmedel. Tekniska lösningar räcker inte för att rena våra vatten - vi måste också se till att förskrivare och kvinnor får all information när de väljer preventivmedel, säger Lina Nikoleris.