Ansökningsblankett

Bedriv forskning eller fältarbete på Askölaboratoriet

Använd detta formulär även om du inte vill boka plats på Askö utan endast vill utnyttja Askös fartyg, båtar eller annan utrustning.

Här kan du ansöka om plats vid Askölaboratoriet för dig själv eller din grupp. För examensarbeten vill vi att handledaren ansöker om plats. Tänk på att detta är en preliminär förfrågan, ej en definitiv bokning. Var så detaljerad du kan med sådant som är viktigt och flexibel där det är möjligt. Det underlättar pusslandet om det är fler sökande samma period. Allt i denna ansökan kommer att debiteras samma adress. Om ni behöver ha flera olika debiteringsadresser går det bra att göra en kompletterande ansökan med hänvisning till denna ansökan.

Behöver du veta mer om resurserna på Askö, titta här!
Här finns aktuell prislista med information om vad som debiteras. Se prislista!

Se till att avboka i god tid. Bokade, ej utnyttjade resurser debiteras.

Efter att du skickat in dina svar kommer du att få ett automatiskt e-postbrev från oss som bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Vi återkommer därefter så snart den är behandlad.