QSR 2010 utgör en milstolpe som utvärdering av havsmiljöns tillstånd i Ospars område Nordostatlanten och Västerhavet. Den är ett steg i visionen om ett hav som är rent, friskt och där biologisk mångfald råder. Tio års miljöövervakning och insatser från många forskare och experter ligger bakom denna gränsöverskridande rapport. En mycket bra kapitelindelning och översikt finns på rapportens hemsida. Rapporten är skriven på engelska.