Individer från samma öringpopulation uppvisar ofta väldigt olika beteenden. Dessa skillnader antas ligga i fiskens personlighet. I denna avhandling har författaren studerat olika aspekter av skillnader i beteende och personlighet hos öringen (Salmo trutta). Till exempel i relation till omgivningen, till genetiska och miljömässiga faktorer, och hur det påverkar öringens möjligheter att hävda sig i det vilda.