Nya sätt att mäta havsströmmarna i Östersjön Vattnets väg genom Östersjöns vinklar och vrår är trots stora havsforskningsinsatser under det senaste århundradet något av ett mysterium. En bidragande orsak till detta är bristen på fortlöpande mätningar av havsströmmarna. I en ny avhandling undersöktes strömmarna genom att analysera resultat från konventionell mätteknik och nya observationsmetoder tillsammans med prognoser från datormodeller. Mätningarna bidrar till ökade kunskaper om Östersjöns tillstånd.