Läckaget av näringsämnen från jordbruket är en het potatis i debatten. Vilka åtgärder ska man sätta in? Och var? Hur ska fördelningen mellan olika länder se ut? Omfattningen av läckaget beror på många olika omständigheter, som vilken väg vattnet tar genom marken, vilka egenskaper jorden har och hur man brukar marken. Detta betyder att man på varje enskild plats måste se hur förhållandena ser ut och sätta in specifika åtgärder just där. Det går inte att generalisera över regioner och länder. Dessutom krävs det olika åtgärder beroende på om det är kväve eller fosfor man vill åt.