Klimatvariationer påverkar fjordmiljöer. Det finns en stark koppling mellan syrebrist i Koljöfjorden och förändringar i frekvensen av djupvattenutbyte, som i sin tur är relaterat till klimat. Det visas i en avhandling där man studerat hur miljön i Koljöfjorden och Gullmarsfjorden har varierat under de senaste 100-200 åren. Koljöfjorden som är belägen norr om Orust är ett litet, instängt havsområde med grunda trösklar.