Tema:

Nordiskt samarbete för smartare sjötransporter

Myndigheter, privat näringsliv och forskningsvärlden i de tre nordiska länderna Sverige, Finland och Danmark genomför nu med EU-stöd projektet Mona Lisa, för en modernisering av sjöfartsinfrastrukturen. Genom att använda modern teknik kan fartygen få förbättrad service och beslutsunderlag, med minsta möjliga miljöpåverkan, bästa möjliga ekonomi och hög säkerhet.